DRAGAN VULIN

Životopis

Dragan Vulin rođen je 1. svibnja 1986. godine u Osijeku. Živi u Osijeku, Šetalište kardinala Franje Šepera 8 E.

Završio je srednju elektrotehničku i prometnu školu u Osijeku 2005. godine, smjer elektrotehničar. Studirao je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT). Preddiplomski studij završio je 2008., a diplomski studij 2010. godine, te postaje magistar inženjer elektrotehnike. Tijekom studija, dobitnik je Rektorove nagrade i godišnje nagrade “Hrvoje Požar” Hrvatskog energetskog društva za izvrstan uspjeh u studiju i prosjek ocjena 5,0. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike na FERIT-u završio je 2020. godine, čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja Tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika.

Po završetku diplomskog studija, 2010. godine, zaposlen je kao znanstveni novak na Zavodu za elektrostrojarstvo FERIT-a, gdje radi do 2020. godine, nakon čega je zaposlen na radnom mjestu poslijedoktoranda.

Autor je više znanstvenih radova A kategorije iz područja elektromagnetizma, analize električkih mreža, obnovljivih izvora energije i energetske elektronike. Od 2013. do 2017. godine obnašao je dužnost zamjenika župana Osječko-baranjske županije, a od 2017. do 2021. bio je predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije i član Gradskoga vijeća Grada Osijeka.

Svoju političku karijeru započinje kao član Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje od 2009. do 2017. godine, a od 2014. do 2017. i predsjednik. U lipnju 2017. godine podnosi ostavku na mjesto predsjednika i na članstvo te djeluje kao nezavisni vijećnik u Skupštini i Gradskom vijeću.

U rujnu 2020. godine pristupa Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Sudjelovao je u IVLP programu (International Visitor Leadership Program) Vlade SAD-a pod nazivom „Aktualna socijalna, politička i gospodarska pitanja SAD-a za mlade europske lidere“ u 2019. godini tijekom kojega je boravio u SAD-u.